Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viapikkumyy pikkumyy
9204 9861
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0202 cec6 500
Brugge
Reposted frompeper peper viaalyeska alyeska
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca
1266 dcb3
Reposted fromfoina foina viaheartbreak heartbreak

July 08 2015

Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać.
— Paszczak, W dolinie Muminków
Reposted froms0ulbitch s0ulbitch viaapic apic

July 04 2015

Reposted fromsaski saski viagruetze gruetze

July 03 2015

Reposted frombluuu bluuu vialulka lulka
8690 5643
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
2650 d650
Reposted fromfrotka frotka vialulka lulka
Reposted fromnokturnal nokturnal vialulka lulka
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialulka lulka
8854 7e37
Reposted frompanigrabarz panigrabarz viasoay soay

July 01 2015

Myśli mam skandynawskie. Zimne i dalekie jak norweskie powietrze.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
- Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viazimnepalce zimnepalce
Reposted fromoski oski viasavor savor
6042 bb6f 500
Reposted fromepi epi viaonebreath onebreath
2224 817c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialulka lulka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl